Viac výhod pri zakladaní novej firmy už ani nemôže dostať

Možno sa vám to zdá ako pritiahnuté za vlasy, ale je to holá skutočnosť. Niektoré spoločnosti sa venujú iba zakladaniu nových firiem pre klientov, ktorí túžia začať s podnikaním a rozbiehajú vlastný biznis, no nemajú chuť absolvovať všetky náročné a zdĺhavé procesy, ktoré predchádzajú ich založeniu. To za nich urobia spomínané spoločnosti, oni musia dodať iba vlastné podpisy.

Vlastný biznis plán je základ

Online priestor je v súčasnosti plný rozličných možností na umiestnenie služieb, ponúk a dopytov, ktoré ľudia vyhľadávajú. Takto si môžete dokonca aj kúpiť novozaloženú spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá môže, ale aj nemusí byť platcom DPH. Spoločnosti, ktoré vznikli iba preto, aby boli ďalej predané klientom, sa nazývajú ready made spoločnosti. Sú plnohodnotné rovnako ako ostatné, majú už svoje IČO aj DIČ, sú rovnocenné firmách už fungujúcim, akceptujú ich aj úrady, sú zapísané v OR aj ŽR.

Výhody kúpy týchto firiem sú nesporné a okrem spomínaných faktov môžu mať klienti virtuálne sídlo až 3 mesiace zadarmo, veľkou výhodou je predaj firmy s dph možnosť rozbehu firmy hneď po podpísaní zmluvy, tiež máte garanciu čistého konta firmy, prevod je možný okamžite a nemusíte ani splatiť 5000,-eur, čo je výška základného imania spoločnosti. Dôležité je právne krytie všetkých písomností a zmlúv, ktoré má pod palcom advokát.

Rýchle jednanie, rýchly začiatok

Suma, ktorú za novú firmu zaplatíte, je už konečná a je v nej zahrnuté:

-súdne poplatky za všetky zápisy v OR

-zmluva o prevode obchodného podielu

-úplná spoločenská zmluva či zakladateľská listina

-akékoľvek zmeny v predmete podnikania

-zmena konateľa, firmy a jej sídla a podobne

-pri umiestňovaní sídla je to súhlas vlastníka danej nehnuteľnosti

-vzor podpisu konateľa

Fungovanie takejto firmy je po týchto procesoch možné spustiť okamžite, ready made spoločnosť môže začať vykazovať činnosť a jeho konatelia či spoločníci ušetria kopu času, ktorý by inak museli venovať všetkým potrebných administratívnym záležitostiam.