Potrebujete firmu?

Niekedy sa nám jednoducho v hlave zrodí nejaký nápad a ten časom veľmi zosilnie atak sa nám stane, že sa rozhodneme, alebo nás osud privedie k tomu, že chceme začať podnikať a potrebujeme založiť vlastnú firmu. Niektorým postačuje spočiatku len založiť živnosť a podnikať ako fyzická osoba pod svojim vlastným menom, no mnohým to práve vôbec nevyhovuje. Chcú vystupovať ako firma a preto potrebujú niektorú z obchodných spoločností. Najčastejšou firmou a formou u nás je, samozrejme, spoločnosť s ručením obmedzeným. S.r.o. ako ju v skratke nazývame si môže založiť vlastne každá plnoletá a bezúhonná osoba.

notebook vo firme

Zápisom do obchodného registra, ktorému ale predchádzajú ešte nejaké prípravy dokumentov a podobne následne vznikne vaša spoločnosť. S.r.o. musí mať svoj obchodný názov, musí mať sídlo (teda niekam musíte svoju firmu oficiálne umiestniť, buď do vlastnej nehnuteľnosti alebo často je to aj prenajatá nehnuteľnosť, ak majiteľ súhlasí), musí mať aspoň jedného spoločníka a no a nejaké tie predmety činnosti, ktorými sa budete cez túto firmu ďalej zaoberať. Znie to možno jednoducho no celý proces zaberie určitý čas a vašu energiu. Preto mnohí siahnu po rýchlejšom spôsobe, a tým sú firmy na predaj https://ezmluva.sk/predaj-s-r-o.

podnikanie

Firmy na predaj alebo tiež ready made firmy sú pripravené na vaše podnikanie takmer ihneď. Sú totiž už založené a keď si ich kúpite za celkom výhodné ceny, môžete začať v ich mene konať takmer ihneď. Stačí previesť podiel na vás, ako jediného spoločníka, alebo na viacerých spoločníkov, ak vás je viacej. Takáto firma na predaj má síce nejaký obchodný názov a sídlo, no to sa dá zmeniť. V jednom zápise sa zmení aj obchodný názov, aj spoločníci, konatelia a aj predmety činností. Toto všetko máte už v cene za firmu započítané a tak vám nevznikajú vlastne dodatočné náklady za súdne poplatky.