Kto nie je online akoby nebol

Žijeme v dobe kedy internet pomáha pri všetkých stránkach života. Pri vzdelaní, práci, podnikaní či spája vzdialených priateľov a prináša nové informácie. Samozrejme všetko dobré má aj svoju temnú stránku. Internet prináša nesporne veľa výhod, vďaka ktorým dokážeme veci, ktoré by sme inak nedokázali. Napríklad vzdelávať sa online, nakupovať. Dokonca aj vedenie domácnosti dokážme robiť na diaľku cez aplikáciu. Čo je ale zaujímavé, je fakt že čím viac dokonalejšie systémy vytvárame, tým obmedzenejší sme. Vo svojich začiatkoch internet predstavoval slobodu. Dnes máme toľko aplikácií, že pri ich zlyhaní sme nervózny, stratený a iba tápeme čo ďalej.

internet využívame takmer pri všetkom

Správy od známych dostávame cez stránky spájajúce ľudí. Zdieľame fotky, robíme reklamy… Aj zadania od škôl prichádzajú cez známu aplikáciu, ktorá je dnes skôr nástrojom stresu. Dnes ak nie ste online, je problém. Viaceré dôležité informácie sa dozviete iba z internetu. Koľko krát ideme po ulici a aj tam držíme mobil v ruke. Niekedy mám pocit, že primárna funkcia virtuálneho prostredia je skôr škodlivá než prínosná. Deti, ktoré si medzi sebou píšu správy, než aby sa stretli vonku na ulici. Zďielame svoje súkromie a informácie o sebe s celým svetom. Otvárame možnosť nielen pre väčšie prepojenie s ľuďmi ale aj dávame priestor na prepojenie s rôznymi skupinami. Ich prínos môže byť buď negatívny alebo pozitívny.

sme online vo svojom druhom svete

Viete na svete totiž nežijú iba dobrý ľudia. Niektorý svoj voľný čas zabíjajú tým, že si svoju negativitu a zúfalstvo vybíjajú na iných. A nikde to nie je ľahšie ako vo virtuálnom prostredí. Sme taký zabraný do komentárov, správ, fotiek a potešenia z úspechu, že si nevšímame to podstatné. Vďaka neobmedzenému virtuálnemu priestoru, ktorý nám pomáha v živote a pri našom rozlete, že si nevšímame skrytý efekt doby virtuálnej. Čím viac nám internet ponúkne, tým viac sme zviazanejší. Pod dojmom nekonečnej slobody sa scvrkávame do priestoru mobilnej obrazovky či monitora. Skôr sa tešíme online komunikácii než skutočnej  – fyzickej komunikácii. Je teda aj dnes virtuálny priestor priestorom nekonečných mžností? Alebo je to priestor, ktorý nás viaže svojou všadeprítomnosťou na malý kúsok obrazovky?