Crowdfunding by sme mohli označiť za modernú formu financovania, ktorú určite čaká bohatá budúcnosť

Podstatou crowdfundingu je financovanie z externých zdrojov, no to nie je realizované bankami a ani investičnými skupinami, ale jednotlivcami alebo ich skupinou. Takáto podpora môže byť pokojne jednosmerná a podporovaný subjekt alebo projekt v niektorých prípadoch nemusí nič vracať naspäť. Financovanie je teda nepriame a je realizované cez vlastné úspory. Komunikácia medzi zúčastnenými stranami je v rámci crowdfundingu zabezpečovaná vo väčšine prípadov prostredníctvom internetu a predstavuje úplne iný model ako napr. financovanie cez komerčné banky alebo investorov kedy je komunikácia postavená viac-menej výlučne na priamom kontakte. Crowdfunding sa týka realizácie určitého nápadu alebo projektu a potenciálnymi podporovateľmi sú každodenní návštevníci internetového prostredia. V nasledujúcich riadkoch si povieme viac o tom ako to presne prebieha a aké modely sa používajú.

budík

Crowdfunding môže v praxi prebiehať niekoľkými modelmi

Prvým z nich je tzv. model darovací a v tomto prípade by sme mohli hovoriť o situáciách, keď podporovateľ za svoj príspevok nečaká žiadnu kompenzáciu, návratnosť investície a ani akúkoľvek inú formu https://slovnik.seznam.cz/en-cz/%3Fq%3Dpro%2520formu odmeny. Vďaka takémuto modelu sú v drvivej väčšine prípadov podporované neziskové a charitatívne organizácie. Ďalšou pod kategóriou tohto modelu sú webstránky, ktoré sú akýmsi medzičlánkom a tie sa snažia o nájdenie darov pre určitý podnik hľadajúci pomoc takouto formou. Ďalší z modelov je postavený na odmeňovaní a istá forma benefitu sa po určitej dobe dostaví aj prispievateľovi, avšak nie v peňažnej podobe. Ako príklad by sme uviedli začínajúcu kapelu a v prípade jej úspešného rozbehu môže byť odmenou VIP vstup na koncert.

peníze

Crowdfunding ďalej pozná aj pôžičkový model a tento variant je vhodný najmä vtedy, ak komerčná banka neprichádza pre podmienky financovania do úvahy. Posledným modelom crowdfundingu je tzv. podielový, ktorý vo väčšine prípadov spadá pod kapitálový trh a isté obmedzenie tkvie vo výške financovania, možnostiach marketingu a tiež geografickej polohe. Konkrétny model si vie teda daný subjekt vybrať presne podľa vlastných očakávaní a špecifikácií segmentu, v rámci ktorého pôsobí a chce sa realizovať aj v budúcnosti. Ak vás daná téma zaujala kliknite na webovú stránku https://printtalk.sk/ a dozviete sa nielen o crowdfundingu viac.