Ako si užiť senzuálnu masáž lepšie, než sex

Existuje niečo krajšie, než sex? Túto otázku si kladie snáď každý, kto sex niekedy prežil. Ak totiž existuje rozkoš, ktorá pri sexe navodzuje veľmi príjemné pocity, potom sa možno sami seba pýtate, či je ešte niečo, čo by sa sexu vyrovnalo, a možno ho aj prekonalo. Môže vám to pripadať napríklad aj hlúpe, ale sex, to je len kombinácia vnútorného vzrušenia, hlbokých emócií a stláčania citlivých nervových zakončení na pokožke, a to isté dokáže aj masáž. Avšak musí byť vedená odborne a hlavne veľmi, ale veľmi citlivo. Pochopiteľne sa to môže týkať aj senzuálnych masáží v Bratislave.

senzuálna masáž

Cieľom senzuálnych masáží je navodiť orgazmus, ale nie taký, čo je iba spojený s genitáliami, teda s druhou telesnou čakrou, ale predovšetkým ide o navodenie hlbokého vnútorného pokoja a mieru, ktoré orgazmom vrcholia, alebo do neho niekedy iba ľahko prechádzajú. Senzuálna masáž vám môže navodiť veľmi hlboký meditatívny stav mysle a prepojiť vás lepšie so svojim vnútorným ja, so sebou samým.

dievča so sedmokráskami

Veľa ľudí si stále myslí, že smrťou fyzického tela https://slovnik.seznam.cz/it-cz/%3Fq%3Dtela zaniká aj ich myseľ, a všetko končí, preto sa tiež správajú v štýle: „po mne potopa“, užívajú si len hmotné stimuly a statky, hromadia majetok a ovládajú druhých, len aby im slúžili, len si všimnite koľko takých ľudí tu bolo v histórii, koľko vojen a krviprelievania, a trvá to bohužiaľ dodnes. Ľudia, ktorí túžia po moci a prahnú po tom niekoho ovládať, manipulovať s ním a klamať ho, sú od seba sama odpojení, sú tiež ovládaní ďalšími bytosťami v ovládacom systéme, a niektorí to označujú ako „bábkový svet alebo Matrix“.

slobodní ľudia v Bratislave

Senzuálna masáž napomáha toto si uvedomiť, pracovať na sebe a odbúravať tieto deštruktívne ovládacie tendencie, pretože len ten, kto je sám sebou, je slobodný, a je mu tiež adekvátne pomáhané ďalšími slobodnými bytosťami. Záleží len na vás, či sa necháte vláčiť ovládacími programami, alebo budete sami sebou, slobodní a šťastní.